مطلب وبلاگ

الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس

رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام اصغری Elham Sadat Asghari دختری است که توانسته رکورد شنا با دست بسته را در آبهای آزاد در گینس به نام خود ثبت کند از دلایل خود برای این اقدام و اهداف جدیدش صحبت کرده است. این‌که یک دختر ایرانی در رشته شنا …

Images for الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس۵ ساعت قبل … رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام
اصغری Elham Sadat Asghari دختری است که توانسته رکورد شنا با …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس …۴ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس. رکوردشکنی الهام
اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس …۵ ساعت قبل … خبرگزاری آریا – رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان
بسته!سیده الهام اصغری Elham Sadat Asghari.
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – قطره۵ ساعت قبل … الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس … همسر الهام
اصغري عکس شنا زن شنا زنان شنا دختران رکوردهاي جهاني گينس رکورد …
ادامه مطلب


الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس۵ ساعت قبل … براساس خبرهای منتشر شده الهام اصغری شناگر کشورمان رکورد جدیدی را به نام خود
ثبت کرده است! رکوردشکنی مجدد الهام اصغری! به فاصله سه سال از …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس۵ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس … که توانسته
رکورد شنا با دست بسته را در آبهای آزاد در گینس به نام خود ثبت …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – iMax۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس – پارس نیوز۱ روز پیش … الهام سادات اصغری با دستهای بسته ۴ کیلومتر و دویست متر شنا کرد تا نام …
گفتنی است ثبت این رکورد در کتاب گینس با همکاری آقای اشکان دشمن …
ادامه مطلب


خبر ورزش زنان :: نام زن شناگر ایرانی در کتاب گینس۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس …۵ ساعت قبل … رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام
اصغری Elham Sadat Asghari دختری است که توانسته رکورد شنا با …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس …۴ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس. رکوردشکنی الهام
اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – قطره۵ ساعت قبل … خبرگزاری آریا – رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان
بسته!سیده الهام اصغری Elham Sadat Asghari.
ادامه مطلب


الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس۵ ساعت قبل … الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس … همسر الهام
اصغري عکس شنا زن شنا زنان شنا دختران رکوردهاي جهاني گينس رکورد …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس۵ ساعت قبل … براساس خبرهای منتشر شده الهام اصغری شناگر کشورمان رکورد جدیدی را به نام خود
ثبت کرده است! رکوردشکنی مجدد الهام اصغری! به فاصله سه سال از …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – iMax۵ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس … که توانسته
رکورد شنا با دست بسته را در آبهای آزاد در گینس به نام خود ثبت …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس – پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


خبر ورزش زنان :: نام زن شناگر ایرانی در کتاب گینس۱ روز پیش … الهام سادات اصغری با دستهای بسته ۴ کیلومتر و دویست متر شنا کرد تا نام …
گفتنی است ثبت این رکورد در کتاب گینس با همکاری آقای اشکان دشمن …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس | پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس …۴ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس. رکوردشکنی الهام
اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان بسته! سیده الهام …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – قطره۵ ساعت قبل … خبرگزاری آریا – رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان
بسته!سیده الهام اصغری Elham Sadat Asghari.
ادامه مطلب


الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس۵ ساعت قبل … الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس … همسر الهام
اصغري عکس شنا زن شنا زنان شنا دختران رکوردهاي جهاني گينس رکورد …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس۵ ساعت قبل … براساس خبرهای منتشر شده الهام اصغری شناگر کشورمان رکورد جدیدی را به نام خود
ثبت کرده است! رکوردشکنی مجدد الهام اصغری! به فاصله سه سال از …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – iMax۵ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس … که توانسته
رکورد شنا با دست بسته را در آبهای آزاد در گینس به نام خود ثبت …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس – پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


خبر ورزش زنان :: نام زن شناگر ایرانی در کتاب گینس۱ روز پیش … الهام سادات اصغری با دستهای بسته ۴ کیلومتر و دویست متر شنا کرد تا نام …
گفتنی است ثبت این رکورد در کتاب گینس با همکاری آقای اشکان دشمن …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس | پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


الهامالسادات اصغری – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادالهامالسادات اصغری شناگر اهل ایران است که ادعا میکند در سن ۲۶ سالگی با طی مسیر …
بندر ترکمن استان گلستان به دست دانیال توحیدی سپرد، تا وی نیز با پارو زنی و
طی … الهام اصغری مدعی بود هنگام شنا کردن در نوشهر با قصد شکستن رکورد شنای
آبهای … در تیرماه ۱۳۹۳ پریسا فریدونی، داوری که کورنومتر شنای الهام اصغری را زده و
تنها …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – قطره۵ ساعت قبل … خبرگزاری آریا – رکوردشکنی الهام اصغری شناگر ایرانی با حجاب اسلامی و دستان
بسته!سیده الهام اصغری Elham Sadat Asghari.
ادامه مطلب


الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس۵ ساعت قبل … الهام اصغري ،اولين و تنها زن ايراني در کتاب رکوردهاي گينس +عکس … همسر الهام
اصغري عکس شنا زن شنا زنان شنا دختران رکوردهاي جهاني گينس رکورد …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس۵ ساعت قبل … براساس خبرهای منتشر شده الهام اصغری شناگر کشورمان رکورد جدیدی را به نام خود
ثبت کرده است! رکوردشکنی مجدد الهام اصغری! به فاصله سه سال از …
ادامه مطلب


الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس – iMax۵ ساعت قبل … الهام اصغری ،اولین و تنها زن ایرانی در کتاب رکوردهای گینس +عکس … که توانسته
رکورد شنا با دست بسته را در آبهای آزاد در گینس به نام خود ثبت …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس – پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


خبر ورزش زنان :: نام زن شناگر ایرانی در کتاب گینس۱ روز پیش … الهام سادات اصغری با دستهای بسته ۴ کیلومتر و دویست متر شنا کرد تا نام …
گفتنی است ثبت این رکورد در کتاب گینس با همکاری آقای اشکان دشمن …
ادامه مطلب


ثبت نام اولین زن ایرانی در گینس | پارس نیوز۹ ساعت قبل … مسئول ثبت رکوردهای گینس در ایران گفت: با ثبت رکورد شنا با دستان بسته در
آبهای آزاد توسط 'الهام سادات اصغری ' نام نخستین بانوی ایرانی در کتابهای گینس …
نفر برای ثبت رکورد در گینس اعلام آمادگی کرده اند که از این شمار تنها پنج نفر …
عکس ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۰; مرگ دیکتاتور ایرانی در غربت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۱:۲۸ …
ادامه مطلب


الهامالسادات اصغری – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادالهامالسادات اصغری شناگر اهل ایران است که ادعا میکند در سن ۲۶ سالگی با طی مسیر …
بندر ترکمن استان گلستان به دست دانیال توحیدی سپرد، تا وی نیز با پارو زنی و
طی … الهام اصغری مدعی بود هنگام شنا کردن در نوشهر با قصد شکستن رکورد شنای
آبهای … در تیرماه ۱۳۹۳ پریسا فریدونی، داوری که کورنومتر شنای الهام اصغری را زده و
تنها …
ادامه مطلب


ورود بانوی دریایی ایران به کتاب گینس۱ روز پیش … رکورد الهام سادات اصغری معروف به بانوی دریا در کتاب گینس به ثبت رسید.
ادامه مطلب


۳۶