مطلب وبلاگ

تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد


در جلسه امروز شورای شهر، تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیت‌الله صدر تا بزرگراه…

تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد …۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز شورای
شهر تهران تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی رفسنجانی – خبرگزاری …در شورای شهر تهران تصویب شد. تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی
رفسنجانی. شناسه خبر: ۱۴۶۷۸۸۷ سرویس: اجتماعی. ۲۷ تير ۱۳۹۶ – ۱۳:۱۲. شورای شهر …
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد …۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز شورای
شهر تهران تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … در جلسه امروز شورای شهر، تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیتالله
صدر تا بزرگراه سرلشکر شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله …
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام هاشمی – برترین ها۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران به
تصویب رسید.
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در …۳ روز پیش … تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در کمیته … به
نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، … وقت برای
تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در …
ادامه مطلب


آنا | تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی
رفسنجانی را به تصویب رساندند.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی – روز نو۱ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی … آیتالله صدر تا بزرگراه سرلشکر
شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۲ ساعت قبل … به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی
شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل …
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی رفسنجانی – خبرگزاری …در شورای شهر تهران تصویب شد. تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی
رفسنجانی. شناسه خبر: ۱۴۶۷۸۸۷ سرویس: اجتماعی. ۲۷ تير ۱۳۹۶ – ۱۳:۱۲. شورای شهر …
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد …۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز شورای
شهر تهران تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … در جلسه امروز شورای شهر، تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیتالله
صدر تا بزرگراه سرلشکر شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله …
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام هاشمی – برترین ها۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران به
تصویب رسید.
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در …۳ روز پیش … تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در کمیته … به
نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، … وقت برای
تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در …
ادامه مطلب


آنا | تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی
رفسنجانی را به تصویب رساندند.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی – روز نو۱ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی … آیتالله صدر تا بزرگراه سرلشکر
شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۲ ساعت قبل … به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی
شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل …
ادامه مطلب


تغییرنام اتوبان و تونل نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی …۱۱ جولای ۲۰۱۷ … رئیس کمیسیون نامگذاری شهر تهران گفت: با حضور محسن هاشمی تصویب شد که
بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی تغییر نام دهد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … در جلسه امروز شورای شهر، تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیتالله
صدر تا بزرگراه سرلشکر شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله …
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد …۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز شورای
شهر تهران تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۲ ساعت قبل … به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی
شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل …
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی – روز نو۱ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی … آیتالله صدر تا بزرگراه سرلشکر
شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد.
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در …۳ روز پیش … تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در کمیته … به
نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، … وقت برای
تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در …
ادامه مطلب


آنا | تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی
رفسنجانی را به تصویب رساندند.
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام هاشمی – برترین ها۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران به
تصویب رسید.
ادامه مطلب


تغییرنام اتوبان و تونل نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی …۱۱ جولای ۲۰۱۷ … رئیس کمیسیون نامگذاری شهر تهران گفت: با حضور محسن هاشمی تصویب شد که
بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی تغییر نام دهد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی – الف | خبر …۲ دقیقه قبل … تصویب نامگذاری تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی …
بزرگراه نیایش، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شد+فیلم.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … در جلسه امروز شورای شهر، تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل بزرگراه شهید آیتالله
صدر تا بزرگراه سرلشکر شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله …
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام هاشمی – برترین ها۲ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران به
تصویب رسید.
ادامه مطلب


تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در …۳ روز پیش … تصویب تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در کمیته … به
نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، … وقت برای
تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در …
ادامه مطلب


آنا | تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۱ ساعت قبل … اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی
رفسنجانی را به تصویب رساندند.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی – روز نو۱ ساعت قبل … تغییر نام بزرگراه نیایش به آیتالله هاشمی … آیتالله صدر تا بزرگراه سرلشکر
شهید آبشناسان به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تصویب شد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد۲ ساعت قبل … به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی
شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش حد فاصل …
ادامه مطلب


تغییرنام اتوبان و تونل نیایش به نام مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی …۱۱ جولای ۲۰۱۷ … رئیس کمیسیون نامگذاری شهر تهران گفت: با حضور محسن هاشمی تصویب شد که
بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی تغییر نام دهد.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد – قطره۳۱ دقیقه قبل … اعضای شورای اسلامی شهر تهران تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی
رفسنجانی را به تصویب رساندند. – به گزارش.
ادامه مطلب


تغییر نام بزرگراه نیایش به آیت الله هاشمی رفسنجانی | تغییر – قطره۳۲ دقیقه قبل … تصویب نامگذاری تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی ·
تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویب شد
ادامه مطلب


۳۶