مطلب وبلاگ

شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه تی وی پلاس – قسمت اول

شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه تی وی پلاس – قسمت اول

شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه تی
وی پلاس – قسمت اول. ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۶ ۱۶۱ دانلود ویدئو ۱ ۱. اشتراک گذاری توییت +۱ ·
تلگرام.
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه تی
وی پلاس – قسمت اول. ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۶ ۷۸ دانلود ویدئو ۱ ۱. اشتراک گذاری توییت +۱ ·
تلگرام.
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۹ دقیقه قبل … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای
شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۳ دقیقه قبل … شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد …
ادامه مطلب


Btitr – شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران …۲۶ دقیقه قبل … گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق … شیوه
غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده
بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند …
ادامه مطلب


خار پاشنه: علائم، علت ها و ۱۹ درمان خانگی خار پاشنه را بدانید – اخبار …۱ روز پیش … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ …. خار پاشنه پوسیدگی
غیرطبیعی استخوان است و زمانی رخ میدهد که رسوب کلسیم … در این نوشتار ۱۹ مورد از
بهترین ددرمان خانگی خار پاشنه را میبینید که به راحتی میتوانید در خانه انجام بدهید
تا به …. زیرهی سیاه یک داروی عالی برای درمان خار پاشنه خواهد بود.
ادامه مطلب


حجتالاسلام محمدحسنی از کوی زینبیه نیروی زمینی ارتش بازدید کرد …… شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
جدیدترین اخبار روز ایران و جهان را از معتبرترین خبرگزاری ها به صورت لحظه به لحظه
در …
ادامه مطلب


دورهمی – درخشش مجدد فریبا متخصص با سریال شهرزاد۲۹ جولای ۲۰۱۷ … بعد از اجرای استندآپ کمدی مهران مدیری و چند نمایش توسط بازیگران دورهمی، مهران …
فریبا متخصص بازیگر و گوینده مهمان برنامه دورهمی بود. … اولین تئاتر حرفهای من با
اکبر زنجانپور رقم خورد. … کار کردهام و هیچ وقت وقفه بین کارهایم نبوده؛ ولی ستاره
بودن یک چیز دیگر است. … اینها دلخوری من از خودم است نه از حرفه ام.
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه تی
وی پلاس – قسمت اول. ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۶ ۷۸ دانلود ویدئو ۱ ۱. اشتراک گذاری توییت +۱ ·
تلگرام.
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۹ دقیقه قبل … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای
شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۳ دقیقه قبل … شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد …
ادامه مطلب


Btitr – شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران …۲۶ دقیقه قبل … گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق … شیوه
غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده
بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند …
ادامه مطلب


خار پاشنه: علائم، علت ها و ۱۹ درمان خانگی خار پاشنه را بدانید – اخبار …۱ روز پیش … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ …. خار پاشنه پوسیدگی
غیرطبیعی استخوان است و زمانی رخ میدهد که رسوب کلسیم … در این نوشتار ۱۹ مورد از
بهترین ددرمان خانگی خار پاشنه را میبینید که به راحتی میتوانید در خانه انجام بدهید
تا به …. زیرهی سیاه یک داروی عالی برای درمان خار پاشنه خواهد بود.
ادامه مطلب


حجتالاسلام محمدحسنی از کوی زینبیه نیروی زمینی ارتش بازدید کرد …… شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
جدیدترین اخبار روز ایران و جهان را از معتبرترین خبرگزاری ها به صورت لحظه به لحظه
در …
ادامه مطلب


دورهمی – درخشش مجدد فریبا متخصص با سریال شهرزاد۲۹ جولای ۲۰۱۷ … بعد از اجرای استندآپ کمدی مهران مدیری و چند نمایش توسط بازیگران دورهمی، مهران …
فریبا متخصص بازیگر و گوینده مهمان برنامه دورهمی بود. … اولین تئاتر حرفهای من با
اکبر زنجانپور رقم خورد. … کار کردهام و هیچ وقت وقفه بین کارهایم نبوده؛ ولی ستاره
بودن یک چیز دیگر است. … اینها دلخوری من از خودم است نه از حرفه ام.
ادامه مطلب


بیوگرافی مهران مدیری – بنیتانام : مهران نام خانوادگی : مدیری تاریخ تولد : ۱۸ فروردین ۱۳۴۶ محل… … و تجربه
رسانیده بود تا بار دیگر اتفاق جدیدی را در عرصه کمدی نمایشی ایران به ثبت برساند
.
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۹ دقیقه قبل … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای
شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۳ دقیقه قبل … شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد …
ادامه مطلب


Btitr – شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران …۲۶ دقیقه قبل … گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق … شیوه
غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده
بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند …
ادامه مطلب


خار پاشنه: علائم، علت ها و ۱۹ درمان خانگی خار پاشنه را بدانید – اخبار …۱ روز پیش … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ …. خار پاشنه پوسیدگی
غیرطبیعی استخوان است و زمانی رخ میدهد که رسوب کلسیم … در این نوشتار ۱۹ مورد از
بهترین ددرمان خانگی خار پاشنه را میبینید که به راحتی میتوانید در خانه انجام بدهید
تا به …. زیرهی سیاه یک داروی عالی برای درمان خار پاشنه خواهد بود.
ادامه مطلب


حجتالاسلام محمدحسنی از کوی زینبیه نیروی زمینی ارتش بازدید کرد …… شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
جدیدترین اخبار روز ایران و جهان را از معتبرترین خبرگزاری ها به صورت لحظه به لحظه
در …
ادامه مطلب


دورهمی – درخشش مجدد فریبا متخصص با سریال شهرزاد۲۹ جولای ۲۰۱۷ … بعد از اجرای استندآپ کمدی مهران مدیری و چند نمایش توسط بازیگران دورهمی، مهران …
فریبا متخصص بازیگر و گوینده مهمان برنامه دورهمی بود. … اولین تئاتر حرفهای من با
اکبر زنجانپور رقم خورد. … کار کردهام و هیچ وقت وقفه بین کارهایم نبوده؛ ولی ستاره
بودن یک چیز دیگر است. … اینها دلخوری من از خودم است نه از حرفه ام.
ادامه مطلب


بیوگرافی مهران مدیری – بنیتانام : مهران نام خانوادگی : مدیری تاریخ تولد : ۱۸ فروردین ۱۳۴۶ محل… … و تجربه
رسانیده بود تا بار دیگر اتفاق جدیدی را در عرصه کمدی نمایشی ایران به ثبت برساند
.
ادامه مطلب


پاسخ جنجالی دختر دمبخت به سوال مهران مدیریشب گذشته موضوع برنامه دورهمی، «بیپولی» بود و یکی از حضار برنامه که دختری
دمبخت بود، … عروس و دامادهای ایرانی روی این کشتی لوکس جشن ازدواجشان را برپا می
کنند/باغ گل. … این پرنده ناجی کعبه است · فیلم: اجرای استند آپ کمدی نهایی میثم
درویشان پور … بازهم لباس و حجاب زنان بازیگر در جشن حافظ خبرساز شد+عکس …
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۹ دقیقه قبل … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند بازیگرهای
شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …۵۳ دقیقه قبل … شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد …
ادامه مطلب


Btitr – شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران …۲۷ دقیقه قبل … گفتند بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق … شیوه
غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من ترسیده
بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/
ادامه مطلب


شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری …شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند …
ادامه مطلب


خار پاشنه: علائم، علت ها و ۱۹ درمان خانگی خار پاشنه را بدانید – اخبار …۱ روز پیش … اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ …. خار پاشنه پوسیدگی
غیرطبیعی استخوان است و زمانی رخ میدهد که رسوب کلسیم … در این نوشتار ۱۹ مورد از
بهترین ددرمان خانگی خار پاشنه را میبینید که به راحتی میتوانید در خانه انجام بدهید
تا به …. زیرهی سیاه یک داروی عالی برای درمان خار پاشنه خواهد بود.
ادامه مطلب


حجتالاسلام محمدحسنی از کوی زینبیه نیروی زمینی ارتش بازدید کرد …… شیوه غیرمنتظره مهران مدیری برای غافلگیری ستاره کُمدی ایران: مدیری الکی از من
ترسیده بود!/ اینجا برره است، من طلبکارم احضاریه دادگاه می آید دم خانه خودم!/ گفتند
بازیگرهای شهرزاد پولی که سرسُفره می برند حلال نیست/ هومن برق نورد مهمان ویژه …
جدیدترین اخبار روز ایران و جهان را از معتبرترین خبرگزاری ها به صورت لحظه به لحظه
در …
ادامه مطلب


دورهمی – درخشش مجدد فریبا متخصص با سریال شهرزاد۲۹ جولای ۲۰۱۷ … بعد از اجرای استندآپ کمدی مهران مدیری و چند نمایش توسط بازیگران دورهمی، مهران …
فریبا متخصص بازیگر و گوینده مهمان برنامه دورهمی بود. … اولین تئاتر حرفهای من با
اکبر زنجانپور رقم خورد. … کار کردهام و هیچ وقت وقفه بین کارهایم نبوده؛ ولی ستاره
بودن یک چیز دیگر است. … اینها دلخوری من از خودم است نه از حرفه ام.
ادامه مطلب


بیوگرافی مهران مدیری – بنیتانام : مهران نام خانوادگی : مدیری تاریخ تولد : ۱۸ فروردین ۱۳۴۶ محل… … و تجربه
رسانیده بود تا بار دیگر اتفاق جدیدی را در عرصه کمدی نمایشی ایران به ثبت برساند
.
ادامه مطلب


پاسخ جنجالی دختر دمبخت به سوال مهران مدیریشب گذشته موضوع برنامه دورهمی، «بیپولی» بود و یکی از حضار برنامه که دختری
دمبخت بود، … عروس و دامادهای ایرانی روی این کشتی لوکس جشن ازدواجشان را برپا می
کنند/باغ گل. … این پرنده ناجی کعبه است · فیلم: اجرای استند آپ کمدی نهایی میثم
درویشان پور … بازهم لباس و حجاب زنان بازیگر در جشن حافظ خبرساز شد+عکس …
ادامه مطلب


۳۶