مطلب وبلاگ

چرا میمون‌ها نمی‌توانند حرف بزنند؟

میمون ها از نخستی‌سانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهت‌های دیگری که به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ تحقیقات جدید دلیل این تفاوت را روشن‌تر کرده‌اند.

چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – ایسنا۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ … تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده که میمونها از مجرای صوتی با قابلیت
بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار مغزی لازم برای سخن گفتن را …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – برترین ها۸ ساعت قبل … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود
هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ … در قلمرو حیوانات، نخستیها از خصوصیتها و ویژگیهای بسیار مشابهی با انسان
برخوردارند. برای مثال میمونها میتوانند از ابزارهای سنگی استفاده کرده و …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پورتال تفریحی گل سبز۳ ساعت قبل … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فیچ. در مقالهی چاپشده از تحقیق
لیبرمن بر روی میمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – باشگاه خبرنگاران۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده که
میمونها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پارسینه۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ تا مدت ها دانشمندان تصور می کردند که تفاوت تارهای
صوتی میان انسان و میمون ها عاملی است که ناتوانی میمون ها در حرف …
ادامه مطلب


چرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند؟ | میمون ها از نخستی سانان – قطره۷ ساعت قبل … میمون ها از نخستی سانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهت های دیگری که به
ما دارند، قادر به حرف زدن نیست.
ادامه مطلب


پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟۲ روز پیش … پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از
نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما …
ادامه مطلب


خبرگزاری آريا – چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟۸ ساعت قبل … چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فيچ در مقالهي چاپشده از تحقيق
ليبرمن بر روي ميمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – برترین ها۸ ساعت قبل … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود
هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پورتال تفریحی گل سبز۳ ساعت قبل … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فیچ. در مقالهی چاپشده از تحقیق
لیبرمن بر روی میمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – باشگاه خبرنگاران۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده که
میمونها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ … در قلمرو حیوانات، نخستیها از خصوصیتها و ویژگیهای بسیار مشابهی با انسان
برخوردارند. برای مثال میمونها میتوانند از ابزارهای سنگی استفاده کرده و …
ادامه مطلب


چرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند؟ | میمون ها از نخستی سانان – قطره۷ ساعت قبل … میمون ها از نخستی سانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهت های دیگری که به
ما دارند، قادر به حرف زدن نیست.
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پارسینه۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ تا مدت ها دانشمندان تصور می کردند که تفاوت تارهای
صوتی میان انسان و میمون ها عاملی است که ناتوانی میمون ها در حرف …
ادامه مطلب


پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟۲ روز پیش … پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از
نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما …
ادامه مطلب


خبرگزاری آريا – چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟۸ ساعت قبل … چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فيچ در مقالهي چاپشده از تحقيق
ليبرمن بر روي ميمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


جواب به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ – دیجی …۲ روز پیش … میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که به توجه به هوش بالا و مشابهتهای دیگری که
به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ بررسی ها تازه دلیل این …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پورتال تفریحی گل سبز۳ ساعت قبل … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فیچ. در مقالهی چاپشده از تحقیق
لیبرمن بر روی میمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – باشگاه خبرنگاران۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده که
میمونها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ … در قلمرو حیوانات، نخستیها از خصوصیتها و ویژگیهای بسیار مشابهی با انسان
برخوردارند. برای مثال میمونها میتوانند از ابزارهای سنگی استفاده کرده و …
ادامه مطلب


چرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند؟ | میمون ها از نخستی سانان – قطره۷ ساعت قبل … میمون ها از نخستی سانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهت های دیگری که به
ما دارند، قادر به حرف زدن نیست.
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پارسینه۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ تا مدت ها دانشمندان تصور می کردند که تفاوت تارهای
صوتی میان انسان و میمون ها عاملی است که ناتوانی میمون ها در حرف …
ادامه مطلب


پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟۲ روز پیش … پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از
نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما …
ادامه مطلب


جواب به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ – دیجی …۲ روز پیش … میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که به توجه به هوش بالا و مشابهتهای دیگری که
به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ بررسی ها تازه دلیل این …
ادامه مطلب


خبرگزاری آريا – چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟۸ ساعت قبل … چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فيچ در مقالهي چاپشده از تحقيق
ليبرمن بر روي ميمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – ایسنا | دمادمچرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند. میمون. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده
که میمون ها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار مغزی لازم …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – باشگاه خبرنگاران۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده که
میمونها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ … در قلمرو حیوانات، نخستیها از خصوصیتها و ویژگیهای بسیار مشابهی با انسان
برخوردارند. برای مثال میمونها میتوانند از ابزارهای سنگی استفاده کرده و …
ادامه مطلب


چرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند؟ | میمون ها از نخستی سانان – قطره۷ ساعت قبل … میمون ها از نخستی سانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهت های دیگری که به
ما دارند، قادر به حرف زدن نیست.
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ – پارسینه۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ … چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند؟ تا مدت ها دانشمندان تصور می کردند که تفاوت تارهای
صوتی میان انسان و میمون ها عاملی است که ناتوانی میمون ها در حرف …
ادامه مطلب


پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟۲ روز پیش … پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ میمون ها از
نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما …
ادامه مطلب


خبرگزاری آريا – چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟۸ ساعت قبل … چرا ميمونها نميتوانند حرف بزنند؟ پروفسور تِکامسه فيچ در مقالهي چاپشده از تحقيق
ليبرمن بر روي ميمون رزوس که در سال ۱۹۶۹ در ژورنال Science به …
ادامه مطلب


جواب به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ – دیجی …۲ روز پیش … میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که به توجه به هوش بالا و مشابهتهای دیگری که
به ما دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ بررسی ها تازه دلیل این …
ادامه مطلب


چرا میمونها نمیتوانند حرف بزنند – ایسنا | دمادمچرا میمون ها نمی توانند حرف بزنند. میمون. تحقیقات جدید محققان دانشگاه وین نشان داده
که میمون ها از مجرای صوتی با قابلیت بیان مشابه انسان برخوردارند اما مدار مغزی لازم …
ادامه مطلب


پاسخ به یکی از معماهای تکامل؛ چرا میمون ها نمیتوانند حرف بزنند؟ | تک …۲ روز پیش … میمون ها از نخستیسانان اجتماعی هستند که با وجود هوش بالا و شباهتهای دیگری که به ما
دارند، قادر به حرف زدن نیستند؛ تحقیقات جدید دلیل این تفاوت را …
ادامه مطلب


۳۶