مطلب وبلاگ

کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن

به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار می‌کند.

 «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان، شعر سیمین بهبهانی و صدای همایون شجریان که در قالب آلبوم «نسیم وصل» منتشر شده است. همایون بعد از اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به انگلستان سفر می‌کند تا در شهر لندن موسیقی ایرانی اجرا کند.

کنسرت این خواننده موسیقی ایرانی در سالن «Barbican Centre» لندن روز ۱۲ اکتبر برابر با ۲۰ مهر خرداد ساعت ۱۹:۳۰در لندن برگزار می‌شود.

«نسیم وصل» اولین آلبوم مستقل همایون شجریان در مقام خواننده است که سال ۸۲ با آهنگسازی محمدجواد ضرابیان راهی بازار شد و تا سال ها بعد بسیاری شجریان را با قطعات این آلبوم می‌شناختند.

کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – برترین ها۱۴ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – ساعت۲۴۱۳ ساعت قبل … ساعت ۲۴- همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن
برگزار میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | مواستار۱۱ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان، …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – برترین ها۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هواي گريه» همايون شجريان در لندن – مخبر۳ ساعت قبل … همايون شجريان خواننده موسيقي ايراني کنسرت «هواي گريه» را در شهر لندن برگزار مي
کند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | ستارهها۱۰ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | همایون شجریان – قطره۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار می
کند. – ساعت ۲۴- همایون شجریان خواÙ.
ادامه مطلب


اجتماعی » کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندنخبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در …
کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به انگلستان سفر میکند تا در
 …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۱۳ ساعت قبل … همایون بعد از اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به
انگلستان سفر میکند تا در شهر لندن موسیقی ایرانی اجرا کند. کنسرت …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – ساعت۲۴۱۳ ساعت قبل … ساعت ۲۴- همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن
برگزار میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | مواستار۱۱ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان، …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – برترین ها۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هواي گريه» همايون شجريان در لندن – مخبر۳ ساعت قبل … همايون شجريان خواننده موسيقي ايراني کنسرت «هواي گريه» را در شهر لندن برگزار مي
کند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | ستارهها۱۰ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | همایون شجریان – قطره۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار می
کند. – ساعت ۲۴- همایون شجریان خواÙ.
ادامه مطلب


اجتماعی » کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندنخبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در …
کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به انگلستان سفر میکند تا در
 …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۱۳ ساعت قبل … همایون بعد از اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به
انگلستان سفر میکند تا در شهر لندن موسیقی ایرانی اجرا کند. کنسرت …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | مواستار۱۱ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان، …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – برترین ها۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هواي گريه» همايون شجريان در لندن – مخبر۳ ساعت قبل … همايون شجريان خواننده موسيقي ايراني کنسرت «هواي گريه» را در شهر لندن برگزار مي
کند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | ستارهها۱۰ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | همایون شجریان – قطره۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار می
کند. – ساعت ۲۴- همایون شجریان خواÙ.
ادامه مطلب


اجتماعی » کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندنخبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در …
کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به انگلستان سفر میکند تا در
 …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۱۳ ساعت قبل … همایون بعد از اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به
انگلستان سفر میکند تا در شهر لندن موسیقی ایرانی اجرا کند. کنسرت …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را …
ادامه مطلب


میهن مگ – کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن۱۳ ساعت قبل … خبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر
لندن برگزار میکند. «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن – برترین ها۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هواي گريه» همايون شجريان در لندن – مخبر۳ ساعت قبل … همايون شجريان خواننده موسيقي ايراني کنسرت «هواي گريه» را در شهر لندن برگزار مي
کند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | ستارهها۱۰ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند.
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | همایون شجریان – قطره۱۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار می
کند. – ساعت ۲۴- همایون شجریان خواÙ.
ادامه مطلب


اجتماعی » کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندنخبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در …
کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به انگلستان سفر میکند تا در
 …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۱۳ ساعت قبل … همایون بعد از اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران، اینبار به
انگلستان سفر میکند تا در شهر لندن موسیقی ایرانی اجرا کند. کنسرت …
ادامه مطلب


کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن | رویداد ۲۴ – رویدادهای ۲۴ …۳ ساعت قبل … همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن برگزار
میکند. همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را …
ادامه مطلب


میهن مگ – کنسرت «هوای گریه» همایون شجریان در لندن۱۳ ساعت قبل … خبرگزاری فارس: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر
لندن برگزار میکند. «هوای گریه» نام تصنیفی به آهنگسازی …
ادامه مطلب


همایون شجریان «هوای گریه» را در لندن روی صحنه میبرد – نوا – شهرخبر۱۸ ساعت قبل … رسانه نوا – همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی کنسرت «هوای گریه» را در شهر لندن
برگزار میکند. – نوا.
ادامه مطلب


۳۶